DRR KPs System©

DRR knowledge products Collection System

 ការចែករំលែកថ្មីៗ

ព្រឹត្តិបត្រ

ព្រឹត្តិបត្រប្រចាំខែមិថុនាដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧


មានច្រើន 

អ្នកប្រើប្រាស់លំដាប់​កំពូល

SRENG Anouvath
មានច្រើន 

កំរងវីដេអូ
ចំនួននៃវីដេអូដែលបានបង្ហោះ
11

មានច្រើន 
 ប្រវត្តិនៃការចែករំលែក

  

    ស្វែងរកកំរិតខ្ពស់  

សេចក្តីសង្ខេបនៃក្របខ័ណ្ឌ Sendai សម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ២០១៦ ទៅ ២០២០

ប្រភេទនៃឯកសារ រឿងរ៉ាវជោគជ័យនៃករណីសិក្សាស្ដីអំពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ

ម្ចាស់ជំនួយ ផ្សេងៗ

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2020

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


សាវតារ

ប្រភេទនៃឯកសារ របាយការណ៏

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2018

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែកក្របខ័ណ្ឌការងារសេនដាយេសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ២០១៥ ~ ២០៣០

ប្រភេទនៃឯកសារ របាយការណ៏

ម្ចាស់ជំនួយ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2018

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែកព្រឹត្តិបត្រប្រចាំខែមិថុនាដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧

ប្រភេទនៃឯកសារ ព្រឹត្តិបត្រ

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


ទស្សនាតំបន់សុវត្ថិភាពក្នុង ឃុំអង្គរអង្គ ខេត្តព្រៃវែង

ប្រភេទនៃឯកសារ កំរងរូបភាព

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


ទស្សនាតំបន់សុវត្ថិភាពក្នុង ឃុំអង្គរអង្គ ខេត្តព្រៃវែង

ប្រភេទនៃឯកសារ កំរងរូបភាព

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


ទស្សនាតំបន់សុវត្ថិភាពក្នុង ឃុំអង្គរអង្គ ខេត្តព្រៃវែង

ប្រភេទនៃឯកសារ កំរងរូបភាព

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសមាជិកទំាងអស់របស់ DCDMs និង CCDMs នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

ប្រភេទនៃឯកសារ កំរងរូបភាព

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសមាជិកទំាងអស់របស់ DCDMs និង CCDMs នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

ប្រភេទនៃឯកសារ កំរងរូបភាព

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសមាជិកទំាងអស់របស់ DCDMs និង CCDMs នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

ប្រភេទនៃឯកសារ កំរងរូបភាព

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសមាជិកទំាងអស់របស់ DCDMs និង CCDMs នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

ប្រភេទនៃឯកសារ កំរងរូបភាព

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសមាជិកទំាងអស់របស់ DCDMs និង CCDMs នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

ប្រភេទនៃឯកសារ កំរងរូបភាព

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


យន្តការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹង

ប្រភេទនៃឯកសារ ប្រកាសរបស់ គ.ជ.គ.ម.

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


ព្យុះនៅខែមីនាឆ្នាំ ២០១៧ នៅផ្សារស្រែណូយ ខេត្តសៀមរាប

ប្រភេទនៃឯកសារ កំរងរូបភាព

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


ព្យុះនៅខែមីនាឆ្នាំ ២០១៧ នៅផ្សារស្រែណូយ ខេត្តសៀមរាប

ប្រភេទនៃឯកសារ កំរងរូបភាព

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


ព្យុះនៅខែមីនាឆ្នាំ ២០១៧ នៅផ្សារស្រែណូយ សៀមរាប

ប្រភេទនៃឯកសារ កំរងរូបភាព

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


ព្យុះនៅខែមីនាឆ្នាំ ២០១៧ នៅផ្សារស្រែណូយ ខេត្តសៀមរាប

ប្រភេទនៃឯកសារ កំរងរូបភាព

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


សកម្មភាពប្រចាំខែរបាយការណ៍ពីខែមករាឆ្នាំ 2017

ប្រភេទនៃឯកសារ របាយការណ៏

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


របាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំខែខែមីនាឆ្នាំ 2017

ប្រភេទនៃឯកសារ របាយការណ៏

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែករបាយការណ៏របស់ WCPT

ប្រភេទនៃឯកសារ របាយការណ៏

ម្ចាស់ជំនួយ ផ្សេងៗ

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

ប្រភេទនៃឯកសារ ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ម្ចាស់ជំនួយ ផ្សេងៗ

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


វីដេអូទិវាអាស៊ីគ្រោះមហន្តរាយ

ប្រភេទនៃឯកសារ កំរងវីដេអូ

ម្ចាស់ជំនួយ ផ្សេងៗ

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក
វីដេអូសម្រាប់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅសម្រាប់កម្ពុជា

ប្រភេទនៃឯកសារ កំរងវីដេអូ

ម្ចាស់ជំនួយ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


ផែនទីរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

ប្រភេទនៃឯកសារ កំរងរូបភាព

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


មជ្ឈមណ្ឌលត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយអាស៊ី (ADPC)

ប្រភេទនៃឯកសារ ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ម្ចាស់ជំនួយ ផ្សេងៗ

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក


របាយការណ៍ប្រចាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៧

ប្រភេទនៃឯកសារ របាយការណ៏

ម្ចាស់ជំនួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ឆ្នាំបោះពុម្ភ 2017

ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក ចែករំលែក